top of page

VTA

Vi har 14 VTA – plasser.
I tiltaket kan du få tilbud om varig tilrettelagt arbeid med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg. 
Arbeidet skal bidra til å utvikle ressursene dine gjennom tilrettelagt arbeid, og til å kvalifisere deg til vanlig jobb ved produsere varer og tjenester.

Varighet:
Tiltaket er ikke tidsbegrenset. NAV skal likevel vurdere jevnlig om det kan være aktuelt med andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid. Personen det gjelder har fast ansettelse ved ASVO Vardø AS. 

Målgruppe:
Tiltaket er rettet mot personer som har eller i nær fremtid ventes å få innvilget uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Som deltaker i varig tilrettelagt arbeid er du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og du skal ha en arbeidskontrakt. 
Hvordan søke?
Ta kontakt med oss på telefon 789192 eller pr e-post
post@asvovardo.no

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - link til nav.no om dette tiltaket

  • Har du uføretrygd og ønsker arbeid, kan du søke om varig tilrettelagt arbeid med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg.

bottom of page