top of page

AFT

Tiltakets innhold: Arbeidsforberedende trening tilbyr avklaring av arbeidsevne, kartlegging av ressurser, arbeidsutprøving, arbeidstrening og opplæring. Målet med tiltaket er å styrke mulighetene dine til å skaffe arbeid.


Det legges vekt på arbeidspraksis i ordinært arbeidsliv etter en innledende kartleggingsperiode internt på ASVO Vardø. Tiltaket tilbyr kartlegging av kompetanse og vi gir karriereveiledning. I tiltaket kan det også legges til rette for opplæring for et yrkesfaglig løp.

Varighet:
Ordinær tid på tiltaket er 1 år, men kan ved behov utvides 1 år til etter avtale med NAV. De første ukene er en kartleggingsperiode for å finne ut av ønsker, ressurser og muligheter i forhold til framtidig yrkesønske. ​Varigheten på tiltaket skal tilpasses behovene dine ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet.

Målgruppe:
Arbeidsforberedende trening er et tilbud til deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid.

bottom of page