top of page

Snekkerbua

Snekkeri med allsidig produksjon og enkle reparasjoner. Vi driver også storproduksjon av høtter og klaver til fiskere og leverandører.

På rammeverkstedet rammer vi inn bilder i ønsket format og størrelse

Her kan du få opplæring i bruk av verktøy og maskiner, produksjon av tre produkter, enkle reparasjoner osv.

Du kan også være lærekandidat i Møbelsnekkerfaget hos oss.

Deltager som jobber på snekkerbua

Parkbenk under produksjon.

Postkasse og redskapsholder på yttervegg

Postkasse og redskapsholder.

Deltagere som jobber på snekkerbua
bottom of page