Jobbe hos oss?

Er du ufør og har lyst å jobbe hos oss?
Vi har arbeidsplasser for personer med uføretrygd. Uavhengig av hva du får i trygd vil du få en bonuslønn for den tiden du jobber hos oss. For mer informasjon: ta kontakt med oss eller bare møt opp for en prat

Rettigheter og plikter

ASVO-Vardø AS har fastsatt en rekke rettigheter vi finner viktige, basert på overbevisningen om at hver person er et selvstendig individ, og at samfunnet skal respektere dette og den enkeltes grunnleggende rettigheter.

Alle ansatte og deltakere skal behandles med respekt og likeverd uansett kulturell og etnisk bakgrunn, funksjonshemming, religion, politiske holdning, kjønn eller seksuell legning.

Arbeidsreglement