top of page

Lærekandidat

Lærekandidatordningen er et planlagt løp med mål om grunnkompetanse. Det innebærer at du som lærekandidat får opplæring i utvalgte kompetansemål fra det aktuelle lærefaget.

Dette kan være for

  • deg som har hatt spesialundervisning 

  • deg som har manglende karaktergrunnlag, eller ikke vurdering ved overgang til opplæring i bedrift.  

  • deg som har alle karakterer fra Vg1 og Vg2, men har behov for å velge bort kompetansemål i lærefaget.

Det er påkrevd med en grundig avklaring, veiledning, informasjon og tett dialog mellom skole, elev og foresatte for å finne frem til en realistisk målsetting for opplæringen.

Siden lærekandidatordningen er et individuelt tilpasset løp, er det viktig at det planlegges tidlig. For å få til dette må flere aktører samarbeide. Dette gjelder elev, foresatte, skole, lærebedrift, opplæringskontor og fylkeskommunen. I noen tilfeller vil det også være nødvendig å involvere andre tjenester som: pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT), oppfølgingstjenesten (OT) og NAV.

Rettigheter og plikter

Som lærekandidat har du de samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften din. 

Oppfølging

Du skal få opplæring i kompetansemålene som er valgt ut i den tilpassede læreplanen. Dine nærmeste støttespillere i lærebedriften er faglig leder og instruktør. Disse skal sammen sørge for at du som lærekandidat får opplæringen du har krav på. Husk at du også har rett til å bruke PPT og oppfølgingstjenesten.

På Utdanningsdirektoratet sine nettsider kan du se eksempler på hvordan bedriftene kan planlegge og gjennomføre opplæringen, her finner du også nasjonale læreplaner.

Tilpasset læreplan

Den tilpassede læreplanen beskriver hvilke mål du som lærekandidat skal nå i løpet av opplæringstiden. Planen er individuell og kan endres underveis i samarbeid med deg, lærebedriften og fylkeskommunen.

Intern plan for opplæringen

Alle lærebedrifter skal ha en intern plan for opplæringen som viser hvilke arbeidsoppgaver du skal jobbe med for å nå kompetansemålene i læreplanen. Tilpasset læreplan brukes som utgangspunkt. Planen skal også vise når arbeidsoppgavene skal gjennomføres og hvem som er ansvarlig for oppfølging. Halvårsvurderingen og datoer for halvårsamtaler bør også legges inn i planen.

Hvordan søke læreplass?

Du registrerer læreplass ønsket på vigo.no. Vi på vår bedrift hjelper deg gjerne å fylle ut søknader, samt hjelper deg med og finne det beste faget for akkurat deg. Vi ønsker at du skal lykkes å nå dine mål. 

Du er velkommen til å komme innom for en samtale med en av våre veiledere. 

Hvilke fag tilbyr vi?

Hos oss har vi per dags dato disse fagene vi kan tilby. Trykk på linken på faget du er interessert i, der finner du kompetansemålene for faget. 

Du kan komme innom oss, så hjelper vi deg å gå gjennom kompetansemålene og svare på spørsmål du eventuelt måtte ha.

bottom of page